EtsiI två(2), fem(5) eller tio(10) år från Ditt inköpsdatum kommer GGW Garageinterior AB stå för byte eller reparation av produkten som gått sönder alternativt delar för att korrigera fel i material eller utförande. Dessa garantier gäller bara om produkten sköts enligt anvisningarna och har utsatts för normalt slitage. Det står angivet i monteringsanvisningen eller på www.gladiatorgarage.se vilken av dessa begränsade garantier som gäller för just Din produkt. På produkter som inte omfattas av denna begränsade garanti gäller reklamationsrätten.

GGW Garageinterior AB kommer inte ersätta;

1. Telefonsamtal för att korrigera installationen av Gladiator GarageWorks produkter eller lära, alternativt visa dig hur du använder produkten bäst.

2. Skador till följd av felaktig hantering eller flytt av produkten, eller om produkten har skadats genom olycka, oaktsamhet, brand, översvämning, felaktig installation, försummelse, korrosion eller modifiering.

3. Reparationer eller utbyte när produkten används i annat än normalt hushållsbruk. Till exempel i en kommersiell miljö eller hanteras på något sätt som strider mot de installationsanvisningar som medföljer produkten.

4. Kosmetiska skador inklusive repor, bulor, bucklor eller sprickor som inte påverkar den strukturella eller funktionella kapaciteten vad det gäller produkten.

5. Reservdelar eller ny produkt från GGW Garageinterior AB om produkten finns utanför Europas gränser.

6. Alla eventuella arbetskostnader eller andra omkostnader såsom resor och transportkostnader under den begränsade garantiperioden.

7. Skador som uppstår av felaktig lastning utöver den angivna högsta viktkapacitet som anges i monteringsanvisningarna som finns med produkten, inklusive krokar, korgar, hyllor, skåp och andra tillbehör som används med produkten.

8. Ytor som skadats på grund av kemisk reaktion som leder till korrosion av färg och/eller metall.

9. Ersättning av borttappade nycklar eller låsmekanismer.

10. Ersättning av produktens innehåll på grund av stöld, brand, översvämning eller olyckshändelse.


REKLAMATIONSRÄTTEN ÄR ENLIGT EU-DIREKTIV 2 ÅR MEN LOKALA SKILLNADER FÖREKOMMER. I SVERIGE ÄR REKLAMATIONSRÄTTEN 3 ÅR. FÖR ATT TA REDA PÅ VAD SOM GÄLLER DÄR DU BOR, KONTAKTA LÄMPLIG MYNDIGHET.


För övriga frågor eller service, kontakta GLADIATOR ® GARAGEWORKS Sverige kundcenter på telefon 070 7679650, maila info@gladiatorgarage.se eller skicka ett skriftligt brev till: Gula Lagret Trading AB, Harpsundsvägen 185, 124 59 Bandhagen.® Registered trademark / ™ Trademark of whirlpool, U.S.A. © 2008 Gladiator Garage. All rights reserved.